Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej określane jako „RODO”.
Kancelaria IT Marek Kędziera z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67/5A
(dalej „Kancelaria IT”) przyjmuje dokument zwany Polityką Prywatności, aby zapewnić
przetwarzanie danych osobowych oparte na zasadach legalności, zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa danych, umożliwienia wykonywania swoich praw osobom, których dane
dotyczą, transparentności, adekwatności oraz rzetelności.
Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych, ochronę danych
osobowych, zakres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe,
zgodnie z definicjami zawartymi w RODO, jest Marek Kędziera prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Kancelaria IT Marek Kędziera. W razie pytań oraz uwag dotyczących
przetwarzania oraz ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz przysługujących praw
w tym zakresie, należy kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected]

Zakres i sposób gromadzenia danych

Za dane osobowe przyjmuje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy
operacje wykonywanych na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
NIP: 7511777584
REGON: 367786097
[email protected] porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko celach określonych w Polityce Prywatności.
Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie, w jakim jest to
konieczne dla realizacji umów oraz usług, a także wszelkich czynności prawnych oraz
faktycznych niezbędnych dla realizacji celów umów lub usług, dostarczanych przez Kancelarię IT. W przypadku, gdy dane osobowe są potrzebne do wykorzystania w innych celach, konieczne jest uzyskanie zgody Klienta na ich przetwarzanie.
Administrator danych przetwarza dane podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii IT. Skorzystanie z formularza i wysłanie informacji do Administratora danych za pośrednictwem formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych wskazanych w formularzu na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zagadnienie zawarte w formularzu.
Administrator danych przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności na stronie internetowej należącej do Kancelarii IT, w szczególności takie jak odwiedzane strony, odwiedzane podstrony ilość spędzanego czasu na każdej z witryn, ilość osób odwiedzających witrynę w danym okresie czy adresy IP osób odwiedzających witrynę. Dane te są przetwarzane tak, aby nie była możliwa identyfikacja osób odwiedzających witrynę jako osób fizycznych rozumianych zgodnie z przepisami RODO. Są one również przetwarzane w zakresie w jakim dotyczy to administracji witryną oraz systemami informatycznymi należącymi do Administratora danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez Kancelarię IT w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia szkoleń, seminariów czy wykładów.
Administrator danych za uprzednią zgodą Klienta wykorzystuje dane osobowe Klientów do
prowadzenia marketingu, w szczególności za pomocą wiadomości „newsletterów”
kierowanych drogą elektroniczną, sprzedaży oraz doskonalenia świadczonych usług.
Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania lub
gdy zmieniona bądź cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Bezpieczeństwo danych

Administrator danych zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa danych i dąży do stałego ulepszania systemów bezpieczeństwa w celu prawidłowej ochrony danych. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie oprogramowania chroniącego przed ingerencją osób trzecich w proces przetwarzania danych, szkolenia personelu oraz przyjęte standardy przetwarzania i ochrony danych.

Powierzanie danych osobom trzecim

Dane osobowe Klientów oraz odwiedzających witrynę nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.

Polityka cookies

Witryna internetowa Kancelaria IT korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest Administrator danych lub podmioty, z których usług korzysta Administrator
danych (np. Google Analytics).
W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze
strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania
odwiedzających (personalizacja witryny);
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
Administrator danych korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, takie jak Google
(np. Google Analytics), serwisy społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter.
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzających witrynę,
można zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji odwiedzających może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryny.

Prawa

W związku z przetwarzaniem danych Klientom oraz osobom fizycznym odwiedzającym
witrynę przysługują następujące uprawnienia: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia
danych oraz wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec
przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności posiadają prawo do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Kancelarie IT danych osobowych www.kancelaria-it.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli została udzielona zgoda, aby ją wycofać, wystarczy wysłać odpowiednią informację na
adres e-mail [email protected] albo przez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania
przed jej wycofaniem.