Regulamin

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym
  umieszczonym w domenie www.kancelaria-it.pl oraz stacjonarnie przez Kancelaria IT.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie.

ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie uzyskania zgody klienta na zaoferowaną cenę.
 2. Od dnia 1.01.2019 roku w każdym przypadku świadczenia usług przedpłata jest wymagana w wysokości minimum 50 %,
 3. Bez potwierdzenia płatności pracownik Kancelarii It nie może zaczą pracy nad zleceniem.
 4. 50% płatności jest wymagane po zakończeniu czynności zlecenia.
 5. Jeśli realizacja zlecenia jest dłuższa niż dwa miesiące, a wina nie leży po stronie Kancelarii IT, Kancelaria IT ma prawo żądać zapłaty całej wartości zlecenia, przed wydaniem przedmiotu zlecenia.
 6. Kancelaria IT ma obowiązek informować klientów o gotowych dokumentach.
  Kancelaria IT zastrzega sobie prawo, żadania pełnej przedpłaty (100%) w przypadkach gdy podczas wcześniejszej współpracy występowały opóźnienia w płatnościach.
 7. Dokumenty przygotowane przez Kancelarię IT, są aktualne ze stanem prawnym wskazanym w dokumencie.
 8. Kancelaria IT nie ponosi odpowiedzialność za przedawnienie wynikłe z zaniedbania klienta.
 9. Wpłaty powinny być dokonywane na konto: Kancelaria IT, K. Wielkiego Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. nr konta: 94 1940 1076 31 83 3293 0000 0000 dla płatności w PLN.
 10. Kancelaria IT zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy i loga swoich klientów, w celu marketingowym.
 11. Wszyscy pracownicy Kancelaria IT mają obowiązek stosować się do zasad REGULAMINU.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw
  Usługobiorców.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 13.01.2019 r.

Pytania? Napisz [email protected]